Gyakran ismételt kérdések2018-12-08T12:08:28+01:00
Mely időpontokban történhet az éjszakai vezetés a forgalmi oktatás során?2019-03-20T15:46:30+01:00

ejszakai vezetes

(Nagyobb méretben való megtekintéshez kattints a képre.)

TÁJÉKOZTATÓ2019-03-20T15:16:31+01:00

 KAV RGB 313w

TÁJÉKOZTATÓ

A Kormány 284/2018. (XII.21.) számú rendeletével 2019. január 1-től a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) Nonprofit Kft.-t jelölte ki a:

 • járművezetők vizsgáztatására, valamint azok
 • utánképzésére és képzésfelügyeletére, illetve a
 • közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatására és képzésfelügyeletére, továbbá a
 • közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatával kapcsolatos feladatokat ellátására.

A vonatkozó közfeladatok – ide értve elsődlegesen a vizsgáztatás és a vizsgálatok lefolytatását – ellátásának folytonossága és folyamatossága biztosított, a képzőszervek tájékoztatása a szakrendszereken keresztül, valamint a Vizsgaközpont honlapján, a http://www.kavk.hu címen elérhető portálon naprakészen történik.

A Vizsgaközpont a közúti járművezetők vizsgáztatását jelenleg a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint továbbra is a névjegyzékben szereplő, közúti járművezetői vizsgabiztosok közreműködésével látja el a szokásos vizsgahelyszíneken a megszokott ügyintézéssel, azonban a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő vizsgadíjakat, valamint a szaktanfolyami okmányok kiállításának eljárási díját a Vizsgaközpont részére – a lentebb felsorolt számlaszámra -, átutalással kell megfizetni. A meghatározott díj átutaláson kívül készpénzben is megfizethető.

Mi a KAV?2019-03-20T15:15:51+01:00

Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság; Székhely: 1119 Budapest, Than Károly utca 3-5.

Mi a KAV feladata?2019-03-20T15:15:19+01:00

A közúti járművezetők vizsgáztatása, utánképzése és képzésfelügyelete, a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatása és képzésfelügyelete, a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatával (PÁV) kapcsolatos feladatok ellátása.

Mikortól kezdte meg a KAV a tevékenységét?2019-03-20T15:14:46+01:00

A KAV 2019. január 1-től kezdte meg működését. A vonatkozó közfeladatok – ideértve elsődlegesen a vizsgáztatás és a vizsgálatok lefolytatását – ellátásának folytonossága és folyamatossága biztosított, a képzőszervek tájékoztatása a szakrendszereken keresztül, valamint a Vizsgaközpont honlapján, a http://www.kavk.hu címen elérhető portálon naprakészen történik.

Mik a KAV létrehozásának előnyei?2019-03-20T15:14:08+01:00

A Vizsgaközpont létrehozásának előnyei:

 • A megfelelő létszámú vizsgabiztosi állomány biztosításával, valamint hatékonyabb kapacitáskihasználásával és a középtávon megvalósítandó folyamatos vizsgaszervezési módszerek alkalmazásával jelentősen csökkenthető a vizsgákra való várakozási idő.
 • A vizsgáztatás országosan egységes módszertan alapján és egységes műszaki színvonalon valósul meg.
 • Az országosan egységes irányítás megvalósításával minden vizsgahelyen egységes módszertan alapján történik a vizsgáztatás, valamint azonos műszaki színvonalú infrastruktúrán (számítógép, rutinpálya, gyakorlati eszközök stb.).
 • Az egységes szakmai irányítás és a Vizsgaközpont létrehozásának további eredménye az erőforrások országosan optimalizálható elosztásának megteremtése, a szakértői tevékenység jellegéhez illeszkedő működési modell és hatékony folyamatok kialakítása.
Ki alapította és ki felügyeli a KAV-ot?2019-03-20T15:13:22+01:00

A KAV-ot a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. alapította, a szakmai felügyeletet az Innovációs és Technológiai Minisztérium látja el.

Mi a Vizsgaközpont számlaszáma?2019-03-20T15:12:47+01:00

11711003-21463062-00000000, amelyet az OTP Banknál vezetnek.

Hol lesz a KAV Ügyfélszolgálata?2019-03-20T15:12:15+01:00
Változnak-e a vizsgadíjak?2019-03-20T15:11:00+01:00

A vizsgadíjak mértékét jogszabály határozza meg, jelenleg nem változtak a vizsgadíjak.

Meddig lehet az nkh.gov.hu weboldalt használni?2019-03-20T15:10:09+01:00

A közúti járművezetők vizsgáztatása, utánképzése és képzésfelügyelete, a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatása és képzésfelügyelete, valamint a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatával (PÁV) kapcsolatos általános információk a www.kavk.hu portálon elérhetőek.

Továbbra is a képzőszervek intézik a vizsgára való jelentkezést, vagy a tanulónak kell magának?2019-03-20T15:07:52+01:00

A kategóriás képzések vizsgáira való jelentkezés szervezése a képzőszervek (autósiskolák) feladata.

Megmarad-e a személyes jelentkezés lehetősége, vagy csak a kavk.hu oldalon keresztül lehet majd vizsgára jelentkezni?2019-03-20T15:06:57+01:00

A kategóriás képzések vizsgáira való jelentkezés folyamata nem változott.

Hova lehet majd panasszal fordulni (a KAV ellen)?2019-03-20T15:06:17+01:00

A mindenkor hatályos jogszabályok szerint lehet panasszal élni, elsősorban a Vizsgaközpont, vagy a felügyeleti szerv megkeresésével.

Melyek a Közúti járművezető képzés és vizsgáztatás rendszere Jogszabályi alapjai?2019-03-20T15:05:37+01:00

Jogszabályi alap (a jogszabályi hierarchia figyelembe vételével)

 • a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
 • a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet
 • a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet
Milyen a Közúti járművezető képzés menete?2019-03-20T15:04:53+01:00

Minden vezetői engedély kategória megszerzése tekintetében tanfolyami (képzési) kötelezettség áll fenn.

A képzést a közlekedési hatóság engedélyével (képzési engedéllyel) rendelkező képző szerv tarthatja, mely képző szerv szakmai vezetője az iskolavezető.

Melyek az elméleti tanfolyamra való jelentkezés feltételei?2019-03-20T15:04:11+01:00

 

Képzésre az vehető fel, aki:

 1. a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort betöltötte, vagy tanfolyami képzés esetén annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb,
 2. nem gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén, írni, olvasni tud
  [vagyis mezőgazdasági vontató („T”), lassú jármű, segédmotoros kerékpár („AM”) és villamos („V”) vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzése esetében elégséges az írni, olvasni tudás],
 3. megfelel az elméleti vizsgára bocsátás feltételei közül az alábbiaknak:
  • „C” kategóriás vizsgához „B” kategóriára érvényes vezetői engedélye van;
  • „D” kategóriás vizsgához „B” és „C” kategóriára érvényes vezetői engedélye van;
  • a kombinált kategóriás vizsgákhoz a vonó jármű kategóriájára érvényes vezetői engedélye van, és a külön jogszabályban meghatározott kezdő vezetői minősítés megszűnt;
  • a „Trolibusz” kategóriás vizsgához „B” kategóriára érvényes vezetői engedélye van;
  • „C1” kategóriás vizsgához „B” kategóriára érvényes vezetői engedélye van;
  • „D1” kategóriás vizsgához „B” kategóriára érvényes vezetői engedélye van.
 4. a vizsgára bocsátás feltételeiről – így különösen a külön jogszabályokban megfogalmazott orvosi, pályaalkalmassági és közlekedésbiztonsági feltételekről – igazoltan tájékoztatásban részesült,
 5. a képzés megkezdésekor a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik.
Melyek a Nemzetközi vezetői engedély kategóriák?2019-03-20T15:02:47+01:00

 

„AM” kategória Segédmotoros kerékpárok (robogók), azaz kétkerekű segédmotoros kerékpárok
(L1e kategória) vagy háromkerekű segédmotoros kerékpárok (L2e kategória), amelyek legnagyobb tervezési sebessége 45 km/h (kivéve azokat, amelyek legnagyobb tervezési sebessége 25 km/h-nál kisebb vagy azzal megegyezik), és az alábbi jellemzőkkel rendelkeznek:

a) kétkerekű típusnál a motor:

– hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a belsőégésű motorok esetében, vagy

– folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motor esetében;

b) háromkerekű típusnál a motor:

– hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a külső gyújtású motorok esetében,

– legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belsőégésű motorok esetében, vagy

– folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motorok esetében;

Könnyű négykerekű motorkerékpárok (mopedautó), amelyek terheletlen tömege nem több 425 kg-nál (L6e kategória), a 45 km/h-t meg nem haladó legnagyobb tervezési sebességű elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és amelyek

– hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a külső gyújtású motorok esetében;

– legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 6 kW-nál egyéb belsőégésű motorok esetében, vagy

folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 6 kW-nál elektromos motorok esetében.

„A1” kategória – olyan motorkerékpár, amelyek hengerűrtartalma a 125 cm3-t, teljesítménye a 11 kW-ot, teljesítmény/tömeg aránya pedig a 0,1 kW/kg-ot nem haladja meg, továbbá olyan motoros triciklik, amelyek teljesítménye a 15 kW-ot nem haladja meg
„A2” kategória – olyan motorkerékpár, amelyek teljesítménye a 35 kW-ot, teljesítmény/tömeg aránya pedig a 0,2 kW/kg-ot nem haladja meg, és amelyet nem kétszer akkora teljesítményű járműből alakítottak át
„A” kategória – olyan motorkerékpár, amely nem tartozik az „A1” és „A2” kategóriába, az „A” korlátozott kategóriába, továbbá motoros triciklik, amelyek teljesítménye a 15 kW-ot meghaladja
„B1” kategória – négykerekű motorkerékpárok, amelyek terheletlen tömege nem haladja meg a 400 kg-ot (L7e kategória) (az árufuvarozásra szánt járművek esetében az 550 kg-ot), az elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és amelyek legnagyobb hasznos teljesítménye nem haladja meg a 15 kW-ot; ezek a járművek motoros tricikliknek minősülnek, és teljesíteniük kell az L5e kategóriába tartozó motoros triciklikre alkalmazandó műszaki követelményeket, kivéve, ha külön irányelvekben ettől eltérő rendelkezés szerepel.
„B” kategória a) A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amely a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű;

b) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó (könnyű) pótkocsiból álló járműszerelvény. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg;

c) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontatójármű saját tömegét. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg.

„BE” kategória – „B” kategóriába tartozó vontató jármű és pótkocsi vagy félpótkocsi olyan szerelvénye, amelyben a pótkocsi vagy félpótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot nem haladja meg
„C1” kategória – nem a „D1” vagy „D” kategóriába tartozó, 3500 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 7500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, és a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény
„C1E” kategória – „C1” kategóriába tartozó járműből és nehéz pótkocsiból álló olyan járműszerelvény, amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 12 000 kg-ot nem haladja meg, továbbá

– olyan járműszerelvény, amelyben a vontató jármű a „B” kategóriába tartozik, pótkocsijának vagy félpótkocsijának megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot meghaladja, de a szerelvény megengedett legnagyobb össztömege a 12 000 kg-ot nem haladja meg

„C” kategória – nem a „D1” vagy „D” kategóriába tartozó, 3500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű, és a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény
„CE” kategória – a „C” kategóriába sorolt gépjárműből és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény
„D1” kategória – a vezetőn kívül legfeljebb tizenhat utas szállítására tervezett és gyártott, 8 m-t meg nem haladó legnagyobb hosszúságú gépjárművek; „D1” kategóriába tartozó gépjármű és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény
„D1E” kategória – „D1” kategóriába tartozó gépjárműből és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény
„D” kategória – a vezetőn kívül több mint 8 utas szállítására tervezett és gyártott gépjárművek; a D kategóriába tartozó gépjárműből és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény
„DE” kategória „D” kategóriába tartozó gépjárműből és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény

 

Melyek a Nemzeti vezetői engedély kategóriák?2019-03-20T15:02:03+01:00

 

„K” kategória – kerti traktor

– állati erővel vont jármű

„T” kategória – mezőgazdasági vontató (mezőgazdasági és erdészeti traktor) és két nehéz pótkocsi

– lassú jármű és pótkocsi

– kerti traktor

– állati erővel vont jármű hajtására

– segédmotoros kerékpár (ide értve a „mopedautót” is)

„TR” trolibusz – trolibusz

– mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi

– segédmotoros kerékpár

– lassú jármű és pótkocsi

– kerti traktor

– állati erővel vont jármű hajtására

„V” kategória – kerti traktor

– állati erővel vont jármű hajtására

 

Melyek a járművezetésre jogosító okmányok kiadására vonatkozó életkori feltételek?2019-03-20T15:01:11+01:00

 

Kategória Minimális életkori feltétel Megjegyzés
„AM” kategória 14. életév
„A1” kategória 16. életév
„A2” kategória 18. életév
„A” kategória 24. életév Előzetes motorkerékpár vezetési gyakorlat hiányában.
„B1” kategória 16. életév
„B” kategória 17. életév
„BE” kategória 18. életév
„C1” kategória 18. életév
„C1E” kategória 18. életév
„C” kategória 18. életév 21. életév betöltéséig csak Magyarország területén jogosít vezetésre.
„CE” kategória 18. életév 21. életév betöltéséig csak Magyarország területén jogosít vezetésre.
„D1” kategória 18. életév 21. életév betöltéséig csak Magyarország területén jogosít vezetésre.
„D1E” kategória 18. életév 21. életév betöltéséig csak Magyarország területén jogosít vezetésre.
„D” kategória 21. életév 24. életév betöltéséig csak Magyarország területén jogosít vezetésre.
„DE” kategória 21. életév 24. életév betöltéséig csak Magyarország területén jogosít vezetésre.
„K” kategória 16. életév
„T” kategória 16. életév
„Tr” kategória 20. életév
„V” kategória 20. életév

 

Melyek a kötelező óraszámok és teljesítendő menettávolságok a közúti járművezető-képző tanfolyamokon?2019-03-20T14:59:39+01:00

 

Kategória Alapismeretek
Elméleti és Bü tantárgyak
Járművezetési gyakorlat
összesen óra összesen óra A F F/v F/o F/h F/é F/k M
A1, A2, 22 16 6 10 8 2 240
A11) 3 2 1 1 1 30
A22) 12 4 8 6 2 180
A23) 3 8 2 6 4 2 120
A4) 12 4 8 4 4 180
A5) 3 8 2 6 4 2 120
A2) 16 6 10 8 2 240
A3) 3 10 4 6 4 2 150
A6) 22 26 10 16 11 5 390
B 28 29 9 20 14 4 2 580
B969) 6 6 6
B1 28 29 9 20 14 4 2 348
C1 80 19 6 13 7 2 2 2 228
C 80 29 6 23 15 4 2 2 348
C7) 16 14 6 8 4 2 2 168
D1 40 29 6 23 15 4 2 2 348
D 28 29 6 23 17 4 2 348
BE 22 16 6 10 4 4 2 192
C1E 20 14 6 8 4 2 2 168
CE 20 14 6 8 4 2 2 168
D1E 22 14 6 8 4 2 2 168
DE 20 14 6 8 4 2 2 168
AM 16 10 4 6 100
T 56 24 6 18 9 5 4
K 12
TR 102 49 4 45 45
TR8) 50 26 4 22 22
Rövidítések:
K = Közlekedési alapismeretek A = Alapoktatás
Je = Járművezetés elmélete F = Főoktatás
Szü = Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek F/v = városi vezetés
= Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés F/o = országúti vezetés
Mu = Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás F/h = hegyvidéki vezetés
F 1–2 = F 1–2 számú trolibusz jelzési és forgalmi utasítás F/é
F/k
= éjszakai vezetés
= vezetés könnyű terepen
M = Menettávolságok kilométerben

 

1) érvényes „B” kategóriás vezetői engedély esetén

2) „A1” kategória megszerzését követő két éven belül

3) „A1” kategória megszerzését követő két éven túl

4) „A2” kategória megszerzését követő két éven belül

5) „A korlátozott” vagy „A2” kategória megszerzését követő két éven túl

6) amennyiben betöltötte 24. életévét és nem rendelkezik sem ”A1” kategóriás, sem „A2” kategóriás vezetői engedéllyel

Milyen a képzés és a vizsgák sorozata?2019-03-20T14:58:48+01:00

Elméleti tanfolyamra való jelentkezés → elméleti tanfolyam elvégzése → sikeres elméleti vizsga → gyakorlati képzés elvégzése → sikeres gyakorlati vizsga → vizsgaigazolás továbbítása a közlekedési igazgatási hatóság (okmányiroda) részére → vezetői engedély kiállítása

+ Éjszakai vezetés

Kik végzik a Közúti járművezetők vizsgáztatását?2019-03-20T14:58:12+01:00

Az elméleti és a gyakorlati vizsgákon a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (a továbbiakban: KAV) vizsgabiztosai vizsgáztatnak.

Melyek az elméleti vizsgatárgyak, és mennyi a gyakorlati vizsgatárgyak vizsgaideje (percben)?2019-03-20T14:57:28+01:00

 

Kategória Elméleti vizsgatárgyak Gyakorlati vizsgatárgyak vizsgaideje
Szü F1–2 Mu Jk R F3)
1 2 1 2 1 2 1 3
AM X 15 10 30 20
A1 X 20 15 50 40
A2 X 20 15 50 40
A2) X 20 17 50 40
B X 60 50
B96 X X -15 10
B1 X 20 17 50 40
BE X X X 15 10 15 10 50 40
C1 X X X 20 15 15 10 60 45
C X X X 20 15 15 10 60 45
C1E X X 15 10 20 15 60 45
CE X X 15 10 20 15 60 45
D1 X 15 10 15 10 60 45
D X 15 10 15 10 105 90
D1E X X X 15 10 15 10 60 45
DE X X 15 10 15 10 60 45
T X X 20 15 15 10 35 25
K X
Trolibusz X X X X 15 10 15 10 50 40

Rövidítések:

= Közlekedési alapismeretek. Tartalmaz járművezetés elméleti, valamint az „A”, „A korl.”, „B”, „T” kategóriáknál, továbbá az „A1”, „A2” és „B1” kategóriánál szerkezeti és üzemeltetési kérdéseket is.
Szü = Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek.
= Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
Jk = Járműkezelési vizsga.
R = Rutin vizsga.
F = Forgalmi vizsga.
Mu = Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás.
F 1–2 = F 1–2 számú trolibusz jelzési és forgalmi utasítás.
A gyakorlati vizsgák esetében a táblázat szerinti
az 1. jelű oszlop időértékei a teljes vizsga időket,
a 2. jelű oszlop időértékei a feladatok végrehajtására biztosított maximális időket,
a 3. jelű oszlop időértékei a közúton vezetéssel töltött időket jelentik.
2. azon 24. életévét betöltött vizsgázó esetében, aki nem rendelkezik „A2” vagy „A korl.” kategóriás vezetői engedéllyel, ez esetben a járműkezelési vizsga kiegészül az „alkalmassági feladat” végrehajtásával.

 

Melyek az elméleti vizsgáztatás főbb adatai?2019-03-20T14:54:30+01:00

 

Kategória Tantárgy Kérdések Megfelelés pontszáma
(pont)
Megengedett hibapontok száma
(pont)
Tiszta vizsgaidő összesen
(perc)
száma
(db)
összpontértéke
(pont)
AM K 25 35 30 5 25
A1, A2, K 55 75 65 10 55
A K 55 75 65 10 55
B, B1 K 55 75 65 10 55
B96

Szü

M

25

25

25

25

21

21

4

4

25

25

C1, C K 25 35 30 5 25
Szü 25 25 21 4 25
M 25 25 21 4 25
D1 K 25 35 30 5 25
D K 25 35 30 5 25
BE K 25 35 30 5 25
D1E Szü 25 25 21 4 25
M 25 25 21 4 25
C1E K 25 35 30 5 25
CE Szü 25 25 21 4 25
K 25 35 30 5 25
DE Szü 25 25 21 4 25
T K 55 75 65 10 55
M 25 25 21 4 25
K K 25 25 20 5 25”

Rövidítések:

K = Közlekedési alapismeretek. Tartalmaz járművezetés elméleti, valamint az „A”, „A korl.”, „B”, „T” kategóriáknál, továbbá az „A1”, „A2” és „B1” kategóriánál szerkezeti és üzemeltetési kérdéseket is.
Szü = Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek.
M = Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás.
Melyek a forgalmi vizsga sikertelenségét okozó hibák?2019-03-20T14:48:59+01:00

– közlekedési szabályt sért;

– a KRESZ szerinti ellenőrzést nem képes elvégezni;

– veszélyhelyzetet teremt, vagy balesetet okoz;

– meghatározott feladatot második javítás után sem képes a megfelelő módon végrehajtani;

– elindulás előtt a féklevegő- és fékezőnyomást nem ellenőrzi (légfék vagy levegőrásegítés esetén);

– az üzemi fék hatásosságának ellenőrzését elmulasztja;

– az irányjelzést vagy a körültekintést elmulasztja;

– a tervezett haladási iránnyal ellentétes irányba a járművel több mint 50 cm-t elgurul;

– balesetveszélyes manővere miatt a szakoktatónak be kell avatkoznia;

– figyelmét a technikai kezelés elvonja a forgalomtól;

– a sebességváltások közben elrántja a kormányt, vagy haladási irányától hagyja eltérni a járművet (nem képes megtartani);

– nem képes felvenni a forgalom ritmusát, akadályozza a forgalmat, vagy a vizsga időtartama alatt túlnyomórészt indokolatlanul lassan halad;

– rendszeresen kis követési távolságot tartva, zavarja az előtte haladót;

– sebessége megtévesztő az elsőbbségadás tekintetében;

– egyenrangú útkereszteződésbe úgy hajt be, hogy elsőbbségadási kötelezettségének nem tudna eleget tenni (fékkészenlét hiánya);

– durva fékezéssel áll meg az úttesten áthaladó gyalogosok előtt;

– gyorshajtást, vagy relatív gyorshajtást követ el;

– nem képes folyamatosan kormányozva irányítani a járművet;

– elveszti a jármű feletti uralmát;

– a járművel felhajt a járdára (már egy kerékkel is);

– nem biztonságosan kanyarodik, indokolatlanul benyomja a tengelykapcsoló pedált;

– indokolatlanul vagy szabálytalanul igénybe veszi a menetirány szerinti bal oldalt;

– a besorolást, sávváltoztatást szabálytalanul, figyelmetlenül hajtja végre;

– az útkereszteződésben nem követi a forgalmi sávját;

– elsőbbségadási kötelezettségének nem tesz eleget;

– a közlekedési helyzetet nem ismeri fel;

– nem a közúti jelzéseknek megfelelően közlekedik;

– nem megfelelően reagál a gyalogosok viselkedésére;

– a forgalmi helyzetekről nem tájékozódik, figyelmetlen;

– rendszeresen akadályozza a forgalmat;

– megtévesztő irányjelzést ad;

– a megkülönböztető jelzést használó járművet nem veszi észre, vagy arra nem megfelelően reagál;

– rendszeresen hirtelen, blokkolva fékez (a lassulást nem érzékeli), képtelen egyenletes lassításra;

– a fék- és tengelykapcsoló pedált többször nem a megfelelő sorrendben működteti;

– tartósfékkel felszerelt járművön nem, vagy helytelenül alkalmazza a tartósféket;

– várakozás céljából történő megálláskor a rögzítő fékkel nem rögzíti a járművet (járműszerelvényt);

továbbá, autóbusz esetében:

– rendszeresen hirtelen, blokkolva fékez (a lassulást nem érzékeli), az autóbuszban az álló utasok elesnének;

– a megállóhelyen nem áll meg, azt kihagyja;

– a körültekintést elmulasztja, a jobb oldali, valamint az utastér felé néző visszapillantó tükörbe nem tekint be;

– nem képes a megállóhelyet jelző táblánál, csak annak elhagyása után megállni;

– megállóban az autóbuszt nyitott ajtóval hagyja elgurulni;

– a megállóhelyen való megálláskor a járművet a rögzítő fékkel nem rögzíti;

– a megállónál az úttesten lévő vizet a megállóhelyen várakozó utasokra fröcsköli;

– a jelzőcsengő megszólalása után nyitott ajtóval indul el az autóbusszal;

továbbá, menetíró készülék kezelésével járó vizsgák esetében

– a „C”, „D” kategóriák, valamint a „C1E”, „D1E”, „CE”, „DE” kombinált kategóriák esetében a menetíró készüléket nem tudja kezelni, vagy az adatrögzítő lapot nem tudja értelmezni.

© 2019 Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

Nem kell tachográf többek között:2019-01-08T10:59:03+01:00
 • a kizárólag nem közúton közlekedő járműbe,
 • a nem közúti áruszállításra alkalmazott, speciális felépítményű járműbe (pl. darus gépkocsi),
 • a 17-nél nem több személy szállítására alkalmas, belföldön, saját számlás utas szállítást végző autóbuszba.
 • olyan járművek vagy járművek kombinációja esetében, amelyek megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a 7,5 tonnát és nem kereskedelmi áruszállítást végeznek.

GKI-s és egyéb Képzéseinkkel kapcsolatban érdeklődj iskolánknál:

 • Irodánk címe: Aggod Autósiskola, 1131 Budapest, Reitter F. u. 115.
 • Email: aggodbt@gmail.com
 • Mobil: +36-70/604-6167

Találkozzunk képzéseinken. Kérem, ha bármilyen egyéb kérdésed van a GKI-val kapcsolatban, azt szíveskedj emailben vagy SMS-ben továbbítani felénk. Köszönjük!

Aggod Mihály
iskolavezető

Szükséges-e Sofőrkártya a digitális tachográfhoz?2019-01-08T10:57:56+01:00

Igen. Ez kizárólag személyesen szerezhető be bármelyik Vizsgaközpontban, s ez így néz ki:

Mikor kell tachográf berendezést beszerelni a járműbe?2019-01-08T10:56:18+01:00

Menetíró berendezést kell beszerelni és használni:

 • a közúti áruszállításra alkalmazott járműbe, ha a jármű megengedett legnagyobb össztömege – pótkocsival vagy félpótkocsival együtt – meghaladja a 3.5 tonnát,
 • a közúti személyszállításra alkalmazott járműbe, ha a szállítható személyek száma – a járművezetővel együtt – 9-nél több. Kivételt képeznek az 561/2006/EK rendelet 3. cikkében és – kizárólag belföldön – a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 92. § (3) bekezdésében felsorolt járművek.
Mi a jelenlegi szabály a vezetési- és pihenőidőkre vonatkozóan?2019-01-08T10:55:35+01:00

A napi vezetési idő nem haladhatja meg a 9 órát, azonban hetente két alkalommal meghosszabbítható 10 órára. Egy héten 6 napi vezetési időszak lehet.

A heti vezetési idő nem haladhatja meg az 56 órát, a kétheti vezetési idő a 90 órát.
Négy és fél óra vezetési időszak eltelte után legalább 45 perces szünetet kell tartani, de ez felosztható 15 perces és azt követő 30 perces szünetre.
A rendszeres napi pihenőidőnek legalább 11 órának kell lennie, amely heti három alkalommal 9 órára csökkenthető. A rendszeres napi pihenőidő felosztható egy 3 órás és egy azt követő 9 órás pihenő időre.

Postán is be tudom fizetni az eljárás díját?2019-01-08T10:54:31+01:00

Nem, azt kizárólag csak a Vizsgaközpont pénztárában lehet befizetni!

Hol adhatom be a kérelmet, ha szaktanfolyami igazolványomat/bizonyítványomat szeretném pótolni/cserélni?2019-01-08T10:54:01+01:00

A közúti közlekedési szakember képesítést igazoló okmány cseréjét, pótlását a korábbi vizsgát szervező képző szervnél, a megyei Vizsgaközpontoknál, vagy a Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont Központi Ügyfélfogadójában: 1082 Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 45. szám alatt, ügyfélfogadási időben.

Vezetői engedélyemben újabb kategória került bejegyzésre. Szükség van a GKI kártya cseréjére?2019-01-08T10:53:29+01:00

Igen.

Mennyibe kerül a szaktanfolyami igazolványok pótlása?2019-01-08T10:52:58+01:00

GKI igazolvány esetében 9900 Ft-ba, egyéb szaktanfolyami igazolvány esetén 2500 Ft-ba (kivéve gépkezelői jogosítvány).

Megváltozott a lakcímem, ki kell cserélnem a GKI kártyámat?2019-01-08T10:52:26+01:00

Nem, a lakcím megváltozása nem érinti a GKI igazolvány érvényességét, így ez esetben nem szükséges a kártyát cserélni.

Mire van szükség GKI igazolvány pótlásához?2019-01-08T10:51:53+01:00
 • személyazonosításra alkalmas okmány,
 • lakcímkártya,
 • vezetői engedély,
 • 1 db 3,5×4,5 cm-es szabványos igazolványkép
 • 9900 Ft igazolt befizetése a Vizsgaközpont pénztárában
Lejáró orvosi érvényesség miatt cserélem a vezetői engedélyemet, ez esetben a GKI igazolványomat is ki kell cserélni?2019-01-08T10:51:05+01:00

Nem, a vezetői engedély számának megváltozása nem érinti a GKI igazolvány érvényességét, így ez esetben nem szükséges a kártyát cserélni. Az új vezetői engedély igénylésekor az Okmányirodában be kell mutatni a GKI kártyát, és az alapján rávezetik az új vezetői engedélyére a képesítést igazoló 95-ös kódot. A két igazolvány együtt érvényes.

Lejár a vezetői engedélyem. GKI kártya-cserére is szükségem van?2019-01-08T10:50:20+01:00

A vezetői engedély cseréjének elindításakor jelezze az Okmányiroda felé, hogy GKI képesítéssel rendelkezik! Ebben az esetben a vezetői engedélyébe bejegyzésre kerül a 95-ös közösségi kód, így nem szükséges a GKI kártya cseréje, az az új vezetői engedéllyel együtt lesz érvényes!

Hol és miként tudom pótolni/cserélni a GKI igazolványomat?2019-01-08T10:49:32+01:00

GKI igazolványa pótlását/cseréjét kétféle módon kezdeményezheti:

 • felkeresheti a Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont Központi Ügyfélfogadóját: 1082 Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 45. szám alatt (Ügyfélfogadási idő: Hétfő 12-15, szerda 9-15, péntek 9-11)
 • felkeresheti bármely Megyei Vizsgaközpont Ügyfélszolgálatát, annak ügyfélfogadási idejében

A GKI igazolvány csere/pótlás kérelem egy fényképes adatlap kitöltésével és 9900 Ft igazolványkiállítási díj befizetésével jár.

A GKI igazolvány előlapján feltüntetésre kerül a vezetői engedély száma is, így a cserét csak akkor tudja kezdeményezni, ha már a birtokában van az új vezetői engedélye.

Melyek a GKI „D” kategóriás Továbbképzés tantárgyai, és kötelező minimális óraszámai, vizsgadíja?2019-01-08T10:48:33+01:00

Elmélet

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés*
 • Előírások alkalmazása*
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika*

(*Az eduKRESZ tananyagot alkalmazó e-learning rendszerű elméleti képzés időtartama a tanuló igényei szerint rugalmasan alakítható a 60 óra / 60 nap rendelkezésre állási időkereten belül.)

Gyakorlat

Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen   2 óra

Vizsgadíjak

Elmélet

A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés                                                                          3 000 Ft

Előírások alkalmazása                                                                                                                                  3 000 Ft

Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika                        3 000 Ft

Összesen                                                                                                                                                          9 000 Ft

Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány kiadásának, cseréjének, pótlásának a díja:            9900 Ft

Kinek kell GKI „D” Továbbképzési képesítés?2019-01-08T10:47:17+01:00

Autóbuszvezetői továbbképzési képesítést a közúton történő személyszállítási, a saját számlás személyszállítási tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott azon személyeknek kell megszereznie, aki

 • az alapképesítés megszerzésére kötelezett, az alapképesítés megszerzését követő öt éven belül,
 • az alapképesítés megszerzésére nem kötelezett ,

(A D1; D1E; D; DE kategóriájú jármű esetében a nemzetközi vagy belföldi autóbuszos szolgáltatói képesítés (bizonyítvány) hatályának lejártát követően, azaz 2013. szeptember 10. után, kizárólag alapképzés keretében szerezhető GKI igazolvány.)

Ki szerezhet „D” kategóriás GKI Továbbképzési képesítést?2019-01-08T10:46:29+01:00

Aki:

 • EGT-állam állampolgára és szokásos lakóhelye Magyarországon van.
 • nem EGT-állam állampolgára és munkavállalási jogosultsága van, vagy Magyarországon bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja,
 • D1; D1E; D; DE kategóriájú érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik.
 • EGT-államban szerzett alapképesítéssel rendelkezik, vagy ennek megszerzésére nem kötelezett.
Kinek szükséges autóbuszvezetői GKI alapképesítést szerezni?2019-01-08T10:45:18+01:00

Autóbuszvezetői alapképesítést a díj ellenében végzett személyszállítási, a saját számlás személyszállítási tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott azon személyeknek kell megszereznie, aki:

 • közúton D1; D1E; D; DE; kategóriájú vezetői engedéllyel vezethető járművet vezet és ezen vezetői engedélyét 2008. szeptember 09-e után szerezte meg és
  • EGT-állam állampolgára, vagy
  • nem EGT-állam állampolgára, és Magyarországon székhellyel rendelkező vállalkozás alkalmazza vagy foglalkoztatja,
 • EGT-államban vagy nem EGT-államban állampolgársággal rendelkező gépkocsivezető, akinek szokásos tartózkodási helye Magyarországon van.
Melyek a GKI Alap-, és Továbbképzés elméleti tan-, és vizsgatárgyai?2019-01-08T10:44:05+01:00
 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés,
 • Előírások alkalmazása,
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika.
Ki szerezhet GKI Továbbképzési képesítést?2019-01-08T10:43:15+01:00

Aki:

 • EGT-állam állampolgára és szokásos lakóhelye Magyarországon van.
 • nem EGT-állam állampolgára és munkavállalási jogosultsága van, vagy Magyarországon bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja,
 • C1; C1E; C; CE kategóriájú érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik.
 • EGT-államban szerzett alapképesítéssel rendelkezik, vagy ennek megszerzésére nem kötelezett.
Kinek kötelező a GKI teherautó-vezető, azaz „C” kategóriás továbbképzés?2019-01-08T10:42:20+01:00

Annak:

 • aki érvényes C, C+E, C1, C1+E jogosítvánnyal közúton a kategóriának megfelelő járművet vezet és ezt a vezetői engedélyt 2009. 09. 09-e ELŐTT szerezte meg.
 • akinek a meglévő Gépjárművezetői Képesítési Igazolványa érvényessége lejárt.

(A korábban már megszerzett belföldi / nemzetközi árufuvarozói engedély a lejáratig, de legkésőbb 2014. 09. 09-ig volt használható, ezután GKI továbbképzésen kell részt venni és GKI vizsgát kell tennie annak aki közúti árufuvarozással kíván foglalkozni.)

Kinek a részére kötelező a „C” kategóriás GKI továbbképzés?2019-01-08T10:41:27+01:00

Tehergépkocsi-vezetői továbbképzési képesítést a közúton történő járművezetéshez a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott azon személyeknek kell megszereznie, aki

 • az alapképesítés megszerzésére kötelezett, az alapképesítés megszerzését követő öt éven belül,
 • az alapképesítés megszerzésére nem kötelezett.

(A C1; C1E; C; CE kategóriájú jármű esetében a nemzetközi vagy belföldi árufuvarozó szolgáltatói képesítés/bizonyítvány hatályának lejártát követően, erre 2014. szeptember 10-ig volt lehetőség!)

Egyeznek-e a „C”, ill. „D” kategóriás GKI Alapképzés tantárgyai és kötelező minimális óraszámai, vizsgadíjai?2019-01-08T10:40:26+01:00

Igen, azok szinte teljes mértékben azonosak.

Mennyi a GKI Alapképzés vizsgadíja?2019-01-08T10:38:53+01:00

Elmélet

A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés                                                                       3 000 Ft

Előírások alkalmazása                                                                                                                        3 000 Ft

Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika                        3 000 Ft

Esettanulmány                                                                                                                                     8 000 Ft

Gyakorlat

Járművezetés a közúti forgalomban                                                                                                 9 200 Ft

Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői ismeretek                                                             5 000 Ft

Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen        4 700 Ft

Összesen: 35 900 Ft

Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány kiadásának, cseréjének pótlásának a díja:     9 900 Ft

Melyek a GKI Alapképzés tantárgyai és kötelező minimális óraszámai?2019-01-08T10:36:04+01:00

Elmélet

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés,
 • Előírások alkalmazása,
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika,

(Ehhez kapcsolódva az eduKRESZ tananyagot alkalmazó, e-learning rendszerű elméleti képzés időtartama, a tanuló igényei szerint rugalmasan alakítható a 60 óra / 60 nap rendelkezésre állási időkereten belül.)

Gyakorlat

Járművezetés a közúti forgalomban                                                                                                                                         10 óra
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek                                                                                 2 óra
Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen           2 óra

Ki szerezhet GKI Alapképesítést?2019-01-08T10:33:52+01:00

Az a gépkocsivezető, aki:

– EGT-állam állampolgára és szokásos lakóhelye Magyarországon van,

– nem EGT-állam állampolgára, és munkavállalási jogosultsága van, vagy Magyarországon bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja.

Kinek kötelező a GKI teherautó-vezető alapképesítés?2019-01-08T10:33:04+01:00

Annak, aki:

– érvényes C, C+E, C1, C1+E jogosítvánnyal közúton a kategóriának megfelelő járművet vezet és ezt a vezetői engedélyt 2009. 09. 09-e UTÁN szerezte meg

– érvényes C, C+E, C1, C1+E jogosítvánnyal (vagy ezekkel egyenértékűvel) közúton a kategóriának megfelelő járművet vezet és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes (EGT) tagállam állampolgára

– nem EGT állampolgár, de magyarországi székhelyű vállalkozás alkalmazza vagy foglalkoztatja.

Van mód rá, hogy újra postázzák a GKI kártyámat?2019-01-08T10:32:15+01:00

Nem, a GKI kártya átvételére a Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont Központi Ügyfélfogadójában: 1082 Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 45. szám alatt van lehetőség személyesen, vagy meghatalmazott útján, ügyfélfogadási időben.

Hol tudom a későbbiekben átvenni a GKI kártyámat, ha nem tudtam átvenni a kiküldéskor?2019-01-08T10:31:27+01:00

Az át nem vett GKI igazolványok visszaérkeznek a Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont Központi Ügyfélfogadójába: 1082 Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 45. szám alá, ahol az ügyfélfogadási időben átvehető.

A szaktanfolyami képzés alóli felmentési kérelmet beadhatja-e helyettem a képzőszerv?2019-01-08T10:28:33+01:00

Igen. A tervezett vizsga időpontjának ismeretében a képzőszerv is kezdeményezheti a felmentést a vizsgázó helyett.

Mit kell csatolnom a szaktanfolyami képzés alóli felmentési kérelmemhez?2019-01-08T10:27:43+01:00

A kérelemhez csatolni kell a felmentés alapján képező okmány másolatát, valamint az eljárás illetékét, illetékbélyeg formájában, (ami az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény értelmében jelenleg 3 000 Ft).

Honnan tudhatom, hogy jogosult vagyok-e szaktanfolyami képzés alóli felmentésre?2019-01-08T10:26:33+01:00

A közlekedési hatóság honlapján közzétett Tantervi és vizsgakövetelmények tartalmazzák, hogy az adott szaktanfolyami képzés egyes tantárgyai alól részesülhet-e a vizsgázó felmentésben. (E dokumentumok honlapunkról is letölthetők.)

Meddig fejezhető be megkezdett közúti közlekedési szakember képzés (pl. GKI)?2019-01-08T10:24:49+01:00

A megkezdett képzés az első vizsgától számított egy éven belül fejezhető be.

Hol tudok közúti közlekedési szakember (pl. GKI) vizsgára jelentkezni?2019-01-08T10:23:57+01:00

Tanfolyam és vizsgára jelentkezés kizárólag képzőszerveknél, többek között nálunk, az Aggod Autósiskolánál történik.

GKI-s és egyéb Képzéseinkkel kapcsolatban érdeklődj iskolánknál:

 • Irodánk címe: Aggod Autósiskola, 1131 Budapest, Reitter F. u. 115.
 • Email: aggodbt@gmail.com
 • Mobil: +36-70/604-6167
Mikor nem kell a járművezetőnek GKI igazolvány?2019-01-08T10:21:57+01:00

A járművezetőnek nem kell GKI igazolvány, ha:

 • a jármű maximális engedélyezett sebessége nem haladja meg a 45 km/órát,
 • a járművet a Magyar Honvédség, rendvédelmi szerv vagy tűzoltóság tartja üzemben,
 • a jármű műszaki-fejlesztési, javítási vagy karbantartási célból forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy olyan új vagy felújított jármű, amelyet még nem helyeztek forgalomba,
 • a járművet védelmi helyzetben vagy katasztrófa-elhárítás céljából használják,
 • a járművet vezetői engedély vagy szakmai képesítés megszerzésével összefüggésben végzett oktatás és vizsgáztatás céljából használják,
 • a jármű személyes használatban van, és közúti közlekedési szolgáltatást nem végeznek vele,
 • csak a munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítja és a jármű vezetése nem tartozik az elsődleges feladatához.
Elvégezhető-e, avagy történhet-e a GKI Alaptanfolyam elméleti oktatása online, azaz interneten keresztül?2019-01-08T10:20:47+01:00

Igen, ez így gyorsabb is lehet, mint a tantermi képzés, s ezt az Aggod Autósiskolán keresztül is igénybe veheted! A GKI képzés gyakorlati oktatásánál a forgalmi vezetés mellett Autósiskolánk tanulói modern szimulátoron gyakorolják a különböző veszélyhelyzetek elkerülését/kezelését. A GKI igazolvány megszerzéséhez a tanfolyam végén a tanulónak vizsgát kell tennie. A vizsga 3 teszt kitöltéséből, 1 esettanulmány kidolgozásából és 3 gyakorlati vizsgából áll.

KINEK NEM KELL Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány (GKI kártya)?2019-01-08T10:19:49+01:00

Aki olyan járművet vezet,

 • amely engedélyezett legnagyobb sebessége nem haladja meg a 45 km/h-t
 • amely a fegyveres erők, a polgári védelem, a tűzoltóság és a közrend fenntartásáért felelős erők használatában vagy ellenőrzése alatt áll
 • amely műszaki fejlesztési, javítási vagy karbantartási célból forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy új, vagy felújított jármű és még nem került használatba
 • amelyet szükséghelyzetben használnak vagy mentési akcióra jelöltek ki
 • amelyet járművezetési oktatás során használnak
 • amely nem kereskedelmi célú személy- és áruszállításra használt, csupán személyes használatban lévő jármű
 • amely a gépkocsivezető munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállít, feltéve, hogy e jármű vezetése nem tartozik a gépjárművezető elsődleges feladatához.
KINEK KELL Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány (GKI kártya)?2019-01-08T10:18:47+01:00

Az árufuvarozással foglalkozó C1, C, C1+E, C+E kategóriás jogosítvánnyal rendelkező tehergépkocsi vezetőnek, aki hivatásos gépjárművezetőként jövedelemszerzés céljából akar járművet vezetni. A GKI vizsga után kapott GKI igazolvánnyal már bárhol az Európai Unióban munkát vállalhatsz.

A GKI kártya 5 évig érvényes, utána továbbképzéssel és vizsgával meg kell újítanod.

Milyen képesítésekkel kell rendelkeznie a járművezetőnek?2019-01-08T10:02:18+01:00

Közúti közlekedési szolgáltatás és saját számlás szállítás keretében járművet az vezethet:

 • akinek az adott jármű vezetéséhez szükséges vezetői engedélye van,
 • aki a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló jogszabályban meghatározott esetben rendelkezik pályaalkalmassági minősítéssel,
 • aki eleget tett – C1; C1+E; C; C+E; D1; D1+E; D; D+E vezetői engedély kategóriákkal vezethető járművek esetén – a szakmai képzettségére és továbbképzési kötelezettségére vonatkozó követelményeknek, és rendelkezik az ezt igazoló okmánnyal (GKI igazolvány),
 • aki a vezetett jármű kategóriája tekintetében nem áll a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt, valamint
 • akinek a közlekedési igazgatási hatóság nem rendelte el jogerősen vezetési jogosultsága szünetelését.
Milyen esetben kell GKI igazolvány, ha saját számlás szállítást végzek?2019-01-08T10:00:38+01:00

A 3,5 t legnagyobb megengedett össztömeg feletti járművek esetén közúti közlekedési szolgáltatás és saját számlás szállítás keretében is egyaránt szükséges a GKI igazolvány.

Közúti közlekedési szolgáltatás keretében milyen járműveket vezethetek vele?2019-01-08T09:58:15+01:00

A kategóriás vezetői engedélynek megfelelően, Tehergépkocsit, vagy autóbuszt.

Mit jelent a GKI, mi a Képesítés hivatalos megnevezése?2019-03-20T14:43:01+01:00

Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány, mely így néz ki: